Akty notarialne

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej, do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne jest przedłożenie w kancelarii notarialnej wymaganych w tym celu dokumentów oraz podanie notariuszowi potrzebnych informacji dotyczących przedmiotu czynności notarialnej.

Przedstawiamy listę czynności wraz z informacjami i dokumentami wymaganymi do sporządzenia aktów notarialnych obejmujących najczęściej dokonywane czynności. Przy czym przedstawione wykazy dotyczą czynności typowych – przy założeniu uregulowanej sytuacji prawnej przedmiotu czynności notarialnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu notarialnego, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Kancelarią Notarialną. Postaramy się udzielić wyczerpujących informacji na temat tego, jakie dokumenty będą musieli Państwo posiadać, aby było możliwe sporządzenie aktu notarialnego.

Informacje o opłatach

Linki: