Opłaty

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, które pobiera od stron czynności i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość i stawki tychże podatków określone są ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość wynagrodzenia notariusza za poszczególne czynności notarialne określona została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz pobiera także opłaty sądowe za wpis w księdze wieczyste według wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wszelkie opłaty związane z podpisaniem aktu notarialnego lub dokonaniem innej czynności notarialnej uiszczane są:

  • gotówką w kancelarii notarialnej,
  • kartą w kancelarii notarialnej,
  • przelewem internetowym.

Numer rachunku bankowego Kancelarii Notarialnej:
15 1910 1048 2203 0186 7499 0001

Numer rachunku bankowego Kancelarii Notarialnej do przyjmowania depozytów notarialnych:
85 1910 1048 2203 0186 7499 0002

W wypadku przelewów zagranicznych:
IBAN PL 15 1910 1048 2203 0186 7499 0001
IBAN PL 85 1910 1048 2203 0186 7499 0002

W celu uzyskania informacji na temat dokładnej wysokości opłat od dokonywanej czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.