Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Dokumenty:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • informacja o istniejących testamentach spadkodawcy,
  • wskazanie osób, które mogą być powołane do spadku w dalszej kolejności i ich adresów,
  • informacja o osobach, które spadek wcześniej odrzuciły (wskazanie dokumentu, w którym zostało złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku),
  • określenie chwili uzyskania informacji o powołaniu do spadku,
  • dane stawających do aktu z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL.

Informacje o opłatach

Linki: