Pełnomocnictwo

Wymagane dokumenty:

  • dane mocodawców z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL oraz w wypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej numer NIP,
  • dane pełnomocnika to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL,
  • zakres pełnomocnictwa.

Informacje o opłatach

Linki: