Umowa majątkowa małżeńska

Wymagane dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób zamierzających zawrzeć związek konieczne będzie wskazanie daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego),
  • dane stawających do aktu z aktualnych dokumentów tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) to jest imiona i nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, miejsce zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości, data jego ważności, numer PESEL oraz w wypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej numer NIP.

Informacje o opłatach

Linki: